ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ร่วมกับกศน.ตำบลไผ่วง จัดการประชุมและเลือกตั้งประธาน คณะทำงาน โครงการชมรมผู้สูงอายุตำบลไผ่วง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

|

วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ร่วมกับกศน.ตำบลไผ่วง จัดการประชุมและเลือกตั้งประธาน คณะทำงาน โครงการชมรมผู้สูงอายุตำบลไผ่วง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง