ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายให้ พนักงาน อบต.ไผ่วง ติดตั้งป้ายจราจร ตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริเวณถนน หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ตำบลไผ่วง

|

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2566 ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายให้ พนักงาน อบต.ไผ่วง ติดตั้งป้ายจราจร ตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริเวณถนน หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ตำบลไผ่วง