ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ร่วมด้วยเจ้าพนักงานที่ดิน และปลัดอำเภอวิเศษชัยชาญ ประชุมคณะกรรมการสอบสวน กรณีเพิกถอนโฉนดที่ดิน ในพื้นที่ตำบลไผ่วง เพื่อกำหนดประเด็นและแนวแนวทางในการสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริง ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง

|

วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ร่วมด้วยเจ้าพนักงานที่ดิน และปลัดอำเภอวิเศษชัยชาญ ประชุมคณะกรรมการสอบสวน กรณีเพิกถอนโฉนดที่ดิน ในพื้นที่ตำบลไผ่วง เพื่อกำหนดประเด็นและแนวแนวทางในการสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริง ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง