ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ร่วมวางพวงมาลานายดอก นายทองแก้ว เพื่อรำลึกถึงวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ณ บริเวณอนุเสาวรีย์นายดอกนายทองแก้ว

|

วันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 น. ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมวางพวงมาลานายดอก นายทองแก้ว เพื่อรำลึกถึงวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ณ บริเวณอนุเสาวรีย์นายดอก นายทองแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่จำศีล