ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ร่วมกับ กศน.ตำบลไผ่วง จัดทำโครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงอายุ : มิติสุขภาพ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

|

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ร่วมกับ กศน.ตำบลไผ่วง จัดทำโครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงอายุ : มิติสุขภาพ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง