ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เข้าร่วมพิธีเปลี่ยนและผูกผ้าคาดเอวนายดอก นายทองแก้ว ณ อนุสาวรีย์นายดอก นายทองแก้ว

|

วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เข้าร่วมพิธีเปลี่ยนและผูกผ้าคาดเอวนายดอก นายทองแก้ว ณ อนุสาวรีย์นายดอก นายทองแก้ว หมู่ที่ 2 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง