ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติกับนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่วง พร้อมมอบข้าวเหนียวไก่ย่างให้แก่เด็กนักเรียน และพูดคุยกับคุณครูโรงเรียนวัดไผ่วง

|

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 8.00 น. ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมนายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติกับนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่วง พร้อมมอบข้าวเหนียวไก่ย่างให้แก่เด็กนักเรียน และพูดคุยกับคุณครูโรงเรียนวัดไผ่วง