ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมข้าราชการ พนักงานอบต.ไผ่วง ลงพื้นที่ทำความสะอาดบ้าน ปรับพื้นที่บริเวณรอบบ้านและติดผ้าใบกันสาดให้บ้านตามโครงการสานฝันสร้างบ้านให้น้อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กเข้าอยู่อาศัยในวันที่ 18 มีนาคม 2566

|

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมข้าราชการ พนักงานอบต.ไผ่วง ลงพื้นที่ทำความสะอาดบ้าน ปรับพื้นที่บริเวณรอบบ้านและติดผ้าใบกันสาด ให้บ้านเด็กชายเอกณรินทร์ พวงมะลิ และเด็กชายมงคล พวงมะลิ บ้านเลขที่ 45/1 หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่วง ตามโครงการสานฝันสร้างบ้านให้น้อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กเข้าอยู่อาศัยในวันที่ 18 มีนาคม 2566