ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างบ้านเด็กโครงการสานฝันสร้างบ้านให้น้อง หมู่ที่ 2 และเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่วง

|

วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา เวลา 11.30 น.ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมนายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เข้าตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างบ้านเด็กโครงการสานฝันสร้างบ้านให้น้อง หมู่ที่ 2 และเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ นางจ้อย บุญประเสริฐ หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่วง