ดร.วิสูต จันทรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ลงพื้นที่ดูแลการเททรายถมทางเข้าบ้านเด็ก ตามโครงการสานฝันสร้างบ้านให้น้อง

|

วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566 ดร.วิสูต จันทรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมนายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ลงพื้นที่ดูแลการเททรายถมทางเข้าบ้านเด็กชายเอกณรินทร์ พวงมะลิ และเด็กชายมงคล พวงมะลิ บ้านเลขที่ 45/1 หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่วง ตามโครงการสานฝันสร้างบ้านให้น้อง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางเข้าออกบ้านของเด็ก