ดร.วิสูต จันทรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ลงตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านให้กับเด็ก ตามโครงการสานฝันสร้างบ้านให้น้อง

|

วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 ดร.วิสูต จันทรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมนายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ลงตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านให้กับเด็กชายเอกณรินทร์ พวงมะลิ และเด็กชายมงคล พวงมะลิ บ้านเลขที่ 45/1 หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่วง ตามโครงการสานฝันสร้างบ้านให้น้อง