ซ่อมประปา หมู่ที่ 3 เนื่องจากท่อน้ำประปาแตก

|

วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2566 ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายให้ พนักงาน อบต.ไผ่วง ซ่อมประปา หมู่ที่ 3 เนื่องจากท่อน้ำประปาแตก