ขุดฝังท่อน้ำที่ตื่นเขิน บริเวณข้างโรงเรียนวัดต้นทอง หมู่ที่ 3

|

ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ลงพื้นที่พร้อมพนักงาน อบต.ไผ่วง ขุดฝังท่อน้ำที่ตื่นเขิน บริเวณข้างโรงเรียนวัดต้นทอง หมู่ที่ 3 เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้น้ำทำการเกษตร