การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

|

วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายกวิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วงพร้อมรองชายยุทธ พรหมนิ่ม จัดประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง