Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

06 ส.ค. 2563
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง จัดประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

06 ส.ค. 2563
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

28 ก.ค. 2563
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ

24 ก.ค. 2563
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง จัดกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ร่วมล้างห้องน้ำวัดต้นทอง

24 ก.ค. 2563
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง จัดประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

29 มิ.ย. 2563
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง วันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง จัดประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

29 เม.ย. 2563
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วงขอขอบคุณโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญที่มอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้ทีมแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ไผ่วง

17 เม.ย. 2563
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง ขอขอบคุณท่าน สจ มณเฑียร วิริยางกูร ที่มอบหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่วง รับมอบโดยคุณหมอ รชต งามสะอาด

10 เม.ย. 2563
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าและประชาชนในตำบลไผ่วงพร้อมแจกเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา ( COVID-19 )

10 เม.ย. 2563
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วงและประชาชนตำบลไผ่วง ขอขอบคุณ นายภราดร ปริศนานันทกุล นายสุรเชษ นิ่มกุล นายมณเฑียร วิริยางกูร ที่มอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เครื่องวัดอุณหภูมิ และหน้ากากเฟสชิวให้กับพี่น้องชาวตำบลไผ่วง

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง
77 หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14110
โทรศัพท์ : 0-3561-0955  โทรสาร : 0-3561-0955  อีเมล์ : admin@phaiwong.go.th


www.phaiwong.go.th