Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

09 ม.ค. 2563
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง วันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง จัดงานพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทมสเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

24 ธ.ค. 2562
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง วันที่ 24 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

24 ธ.ค. 2562
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง จัดทำโครงการทำความดี ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรม " ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดใช้ถุงพลาสติก "

18 ธ.ค. 2562
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง วันพุธ ที่ 18 ธันวาคม 2562 องค์การบริการส่วนตำบลไผ่วง เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร

13 ธ.ค. 2562
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง วันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เข้าร่วมงาน การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวน พยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเษก พุทธศักราช 2562

11 ธ.ค. 2562
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง วันที่ 9 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

06 ธ.ค. 2562
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วงเข้าร่วมงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ

08 พ.ย. 2562
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มามอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

23 ต.ค. 2562
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง วันที่ 23 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วงร่วมงานวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

18 ต.ค. 2562
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วงร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ไทย ณ วัดราชสกุณา(วัดนก) อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง
77 หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14110
โทรศัพท์ : 0-3561-0955  โทรสาร : 0-3561-0955  อีเมล์ : admin@phaiwong.go.th


www.phaiwong.go.th