Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

17 ต.ค. 2562
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไ

10 ต.ค. 2562
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วงจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ไผ่วง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

23 ก.ย. 2562
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

18 ก.ย. 2562
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ร่วมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

16 ก.ย. 2562
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

30 ส.ค. 2562
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง สภาเด็กและเยาวชนตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อ ณ โรงเรียนไผ่วงวิทยา

28 ส.ค. 2562
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรมจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เพื่อพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย(3- 5 ปี)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประ

14 ส.ค. 2562
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วงจัดประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

28 ก.ค. 2562
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วงร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงปกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ ที่ทำการอำเภอวิเศษชัยชาญ

19 ก.ค. 2562
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง จัดทำโครงการ เราทำความดี ด้วยหัวใจ เดินรณรงค์ คนรักคลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.รพ.สต.ไผ่วง

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง
77 หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14110
โทรศัพท์ : 0-3561-0955  โทรสาร : 0-3561-0955  อีเมล์ : admin@phaiwong.go.th


www.phaiwong.go.th