Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

24 มิ.ย. 2562
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.ประชุมพนักงานประจำเดือนมิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

14 มิ.ย. 2562
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วงจัดประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เวลา 10.00 น.วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

14 มิ.ย. 2562
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วงจัดประชุมการพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายประจำปี 2562

12 มิ.ย. 2562
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วงจัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรการทำน้ำยาเอนกประสงค์ ( น้ำยาล้างจานและน้ำยาปรับผ้านุ่ม )

10 มิ.ย. 2562
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง วันที่10 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วงเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)

04 มิ.ย. 2562
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการภายใต้โครงการจัดการขยะรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง โดยนายเสน่ห์ แก้วจินดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง กล่าวเปิดงาน

04 มิ.ย. 2562
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง โครงการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ในวันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

03 มิ.ย. 2562
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง นายเสน่ห์ แก้วจินดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วงพร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562

19 เม.ย. 2562
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วงจัดทำโครงการจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ" โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ นายกเสน่ห์ แก้วจินดา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่วง และ อสม.ปลูกต้นทองอุไร บริเวณถนนหน้าอบต.ไผ่วง

18 เม.ย. 2562
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น.นายเสน่ห์ แก้วจินดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วงพร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกันปลูกต้นทองอุไรบริเวณถนนหน้า อบต.เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง
77 หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14110
โทรศัพท์ : 0-3561-0955  โทรสาร : 0-3561-0955  อีเมล์ : admin@phaiwong.go.th


www.phaiwong.go.th