Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
Social Network
E-Service

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

24 ส.ค. 2565
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง นายกวิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมปลัดอรรถพร สงบกาย ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าบริเวณคลองสุพรรณ 3 เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นำรถแบ็คโฮมาตักผักตบชวา เพื่อช่วยการระบายน้ำที่ดีขึ้น

30 มิ.ย. 2565
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง วันที่ 30 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง จัดโครงการศึกษาดูงาน ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน อบต. พนักงานจ้าง ตลอดจนหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในตำบลไผ่วง รับฟังคำบรรยาย ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ข้อมูลการพัฒนาชุ

29 มิ.ย. 2565
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง วันที่ 29 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง จัดโครงการศึกษาดูงาน ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน อบต. พนักงานจ้าง ตลอดจนหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในตำบลไผ่วง รับฟังคำบรรยายข้อมูลศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญ

28 มิ.ย. 2565
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง วันที่ 28 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง จัดโครงการศึกษาดูงาน ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน อบต. พนักงานจ้าง ตลอดจนหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในตำบลไผ่วง ในวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2565 ณ ฟาร์มพีระพลเกษตรยุคใหม่ ผู้นำเทรนความก้าวห

27 มิ.ย. 2565
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง กิจกรรมโครงการป้องกันการทุจริตและยกระดับป้องกันคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ประจำปีงบประมาณ 2565

27 มิ.ย. 2565
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในโครงการฝึกการอบรม ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน อบต. พนักงานจ้าง ตลอดจนหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในตำบลไผ่วง ในวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมอ

27 มิ.ย. 2565
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง นายกวิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนำเจลแอลกอฮอล์และข้าวสารอาหารมอบให้แก่ผู้กักตัว covid 19 หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่วง

24 มิ.ย. 2565
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง นายกวิสูต จันทร นายกองค์การบริหาร่สวนตำบลไผ่วง มอบหมายพนักงาน อบต.ไผ่วง ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าทางสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 6 จำนวน 5 จุด เพื่อเพิ่มแสงสว่างและความปลอดภัยในการใช้ถนนเวลากลางคืน

24 มิ.ย. 2565
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง นายกวิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ร่วมงานพิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

17 มิ.ย. 2565
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30 น.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง จัดประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดย นายกวิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รองชาญยุทธ พรหมนิ่ม ปลัดอรรถพร สงบกาย นางสายพิน จรเณร ผอ.กองการศึกษา พร้

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง
77 หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14110
โทรศัพท์ : 0-3561-0955  โทรสาร : 0-3561-0955  อีเมล์ : admin@phaiwong.go.th


www.phaiwong.go.th