Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
Social Network
E-Service

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

05 พ.ค. 2565
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 12.30 น. นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ พร้อมนายกวิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ลงพื้นที่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนประสงค์ขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่วง

05 พ.ค. 2565
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง นายกวิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง จัดประชุมประจำเดือน พนักงานประจำเดือนเมษายน พร้อมทั้งอวยพรวันคล้ายวันเกิดเลขาวาสนา แก้วจินดา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

29 เม.ย. 2565
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง นายกวิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายกองสาธารณสุขนำน้ำดื่มและเจลแอลกอฮอล์ไปให้กับผู้กักตัวที่มีความเสี่ยงสูง covid 19 ในพื้นที่ตำบลไผ่วง

29 เม.ย. 2565
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง วันที่ 29 เมษายน 2565 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้า ลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบร

28 เม.ย. 2565
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง นายกวิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายกองช่างซ่อมแซมไฟฟ้าทางสาธารณะ หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่วงเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนเวลากลางคืน

28 เม.ย. 2565
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง

28 เม.ย. 2565
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง นายกวิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเทอม

27 เม.ย. 2565
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง นายกวิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายกองช่าง นำไฟฟ้าโซล่าเซลล์ติดตั้งบริเวณ หมู่ 4 เพื่อเพิ่มความสะดวกปลอดภัยในการใช้ถนนในเวลากลางคืน

27 เม.ย. 2565
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง นายกวิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายพนักงาน อบต.ไผ่วง นำน้ำดื่มมอบให้แก่ผู้กักตัวโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลไผ่วง

26 เม.ย. 2565
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง นายกวิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับผู้ป่วยจากศูนย์โควิดชุมชนระดับอำเภอ (Community Isolation : CI)วัดน้อย กลับบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนชาวตำบลไผ่วง

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง
77 หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14110
โทรศัพท์ : 0-3561-0955  โทรสาร : 0-3561-0955  อีเมล์ : admin@phaiwong.go.th


www.phaiwong.go.th