Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 ธ.ค. 2561
ถึง
07 ม.ค. 2562
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายทางบริเวณกำแพงวัดไผ่วงถึงสะพานเหล็กข้ามคลองสุพรรณ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
08 พ.ย. 2561
ถึง
08 พ.ย. 2561
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็ป 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)
13 ก.ย. 2561
ถึง
13 ก.ย. 2561
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็ป 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
30 ส.ค. 2561
ถึง
30 ส.ค. 2561
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็ป 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิคส์ ในวันที่ 7 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา
09 ส.ค. 2561
ถึง
09 ส.ค. 2561
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม ปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดทับและพร้อมวางท่อระบายน้ำ 2 จุด หมู่ที่3 4 (บริเวณสะพาน คสล.หนองหล่ม ถึง บริเวณถนน คสล.หมู่ที่ 6 ) ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพา
09 ส.ค. 2561
ถึง
09 ส.ค. 2561
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม ปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดทับ หมู่ที่ 6 (ถนนสายดอนตาผอม ถึง เขตติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพลากร (ขายส่ง ข
06 ก.ค. 2561
ถึง
13 ก.ค. 2561
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมศนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่วง หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พ.ค. 2561
ถึง
23 พ.ค. 2561
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการ Asphaltic Concrete จากบ้านนางจัน มั่นคง หมู่ที่ 2 ถึงบ้านนายสำลี จันทร์ไทย หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรนิกส์ ( e-bidding )
30 เม.ย. 2561
ถึง
30 เม.ย. 2561
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561-2564)
30 เม.ย. 2561
ถึง
30 เม.ย. 2561
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง ประกาศเรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561-2564)ครั้งที่3/2561

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง
77 หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14110
โทรศัพท์ : 0-3561-0955  โทรสาร : 0-3561-0955  อีเมล์ : admin@phaiwong.go.th


www.phaiwong.go.th