Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
28 ต.ค. 2562 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562
16 ต.ค. 2562 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง ประชาสัมพันธ์ เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
01 ต.ค. 2562 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เรื่องกำหนดการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แจ้งให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สำรวจ ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ระหว่างเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 ทุกหลังคา
14 มิ.ย. 2562 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
30 เม.ย. 2562 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
15 ม.ค. 2562 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายทางบริเวณกำแพงวัดไผ่วงถึงสะพานเหล็กข้ามคลองสุพรรณ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่าง
26 ธ.ค. 2561 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง ประกาศ เรื่องกำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น
02 พ.ย. 2561 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เรื่องการปรับปรุงและประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 -2563 ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)
26 ต.ค. 2561 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็ป 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
16 ต.ค. 2561 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง ประกาศ รายการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง
77 หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14110
โทรศัพท์ : 0-3561-0955  โทรสาร : 0-3561-0955  อีเมล์ : admin@phaiwong.go.th


www.phaiwong.go.th