เปิดอาคารประกันสังคม จ.อุดรธานี
สำนักงานประกันสังคมจัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานีแห่งใหม่อย่างเป็
"ฟิล์ม รัฐภูมิ" แสดงจุดยื
"ฟิล์ม รัฐภูมิ" แสดงจุดยืนทางการเมือง ขอเลือก อุดมการณ์ ทำงานเคียงข้าง &quo