ระทึก แผ่นดินไหวลูกที่ 3 อัดลาวใกล้
หน่วยงานเฝ้าระวังแผ่นดินไหวของสหรัฐฯ รายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวระดับ 6.1 ที่ลาวติดกับชาย
ยืนยันแผ่นดินไหวแรงในลาวไม่ได้เกิดใ
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวยืนยันไม่มีแผ่นดินไหวเกิดในไทย แต่ที่รับรู้แรงสั่นสะเทือนทำเอาร